Spørsmål

Hva koster det å annonsere på MittSalg?
Alle annonser er gratis både for private og bedrifter.

Hvor lenge ligger annonsen på MittSalg?
Alle annonser kan ligge inntil 120 dager. Har du ikke har slettet annonsen selv før det har gått 120 dager vil annonsen automatisk bli slettet. Du vil få et varsel om dette i en e-post 2 dager før. Kategorien gårdsmat har ingen utløpsdato og må slettes av brukeren selv. Auksjoner ligger ute mellom 3 og14 dager.

Hvordan endrer jeg eller sletter en annonse?
Logg inn på din bruker og gå inn på "Min konto". Her kan du endre og slette annonser.

Kan jeg merke en annonse som "solgt"?
Nei, etter at varen er solgt må du gå inn på "Min konto" og slette annonsen.

Hvordan kan jeg legge ut en vare som skal gis bort?
Vi har valgt at du alltid må legge inn en pris på en vare, men du kan godt oppgi en pris på 1 krone.

Jeg har problemer med å registrere meg.
Når du registrerer deg som en ny bruker må du oppgi både et mobilnummer og en e-post adresse. Du vil få tilsendt en engangskode på SMS, denne skal du benytte for å aktivere kontoen din. Følg linken som du har mottatt i e-posten (Hvis du ikke mottar en e-post, sjekk om den kan blitt plassert i "søppel-boksen"), du vil bli spurt om din SMS engangskode for å aktivere kontoen.

Hvordan bruker jeg MittSalg best med en iPhone?
Vi anbefaler å aktivere JavaScript samt å benytte funsjonen "Legg til på Hjem-skjerm" etter at du har lastet inn www.mittsalg.no i Safari. Da et MittSalg lett tilgjengelig og du kan lett legge ut nye annonser direkte fra mobilen.

Hvem kan legge ut varer på auksjon?
Bare bedrifter som er godkjente av mittsag.no kan legge ut annonser på auksjon. Ønsker din bedrift å benytte nettstedet for å auksjonere, vennligst ta kontakt.

Hvordan virker en auksjon?
Du må registrere deg for å legge inn bud. Når du har lagt inn et bud vil du motta en e-post med bekreftelse så lenge det er mer en 1 time igjen av aksjonen. Ditt bud er bindende i forhold til vilkår som står på "Brukervilkår" siden.Vinner du aksjonen, mottar både vinner budgiver og selger en e-post med bekreftelse innen en time.

Hva er minsteprisen i en auksjon?
Selger kan velge å legge ut en minstepris i annonseteksten eller holde minsteprisen skjult. Du kan eventuelt ta kontakt med selger.

Er det noen salær eller gebyr ved handel på auksjon?
Det er ingen auksjons-salær eller gebyr å betale for budgiver hvis det ikke er angitt i annonsen.

Når avsluttes en auksjon?
Perioden fra varen legges ut på MittSalg frem til sluttidspunkt for auksjonen regnes som budperioden. Kun bud som registreres i budperioden vil bli registrert. Hvis det legges inn et nytt bud innen 3 minutter før budperioden er over, fortsetter auksjonen. Auksjonstiden forlenges da med ytterligere 3 minutter. Auksjonen avsluttes først når det har gått 3 minutter uten at det er lagt inn et nytt bud. Tidspunktet for avslutningen kan derfor endre seg. Du må laste inn websiden på nytt for å se om det er kommet nye bud.