Brukervilkår

Garantier

Dette nettstedet er tilgjengelig for deg som det fremstår og etter tilgjengelighet.  mittsalg.no gir ingen garantier for tilgjengelighet eller ansvar for innholdet (bilder og tekst) du måtte legge ut hos oss. Vi forbeholder oss retten til å begrense, suspendere eller avslutte din tilgang til dette nettstedet når som helst uten forutgående varsel.


Ansvar

mittsalg.no skal ikke være ansvarlig for eventuelle direkte, tilfeldige, konsekvente, indirekte, eller spesielle krav om erstatning for kostnader, tap eller ansvar som kan oppstå som følge av din tilgang til, bruk eller manglende evne til å bruke dette nettstedet. MittSalg.no er ikke involvert i transaksjoner og hånderer ikke betalinger eller forsendelser, dette er et forhold mellom kjøper og selger.
 


Auksjoner

For auksjoner kan det gjelde spesielle salgsvilkår, kontakt selger om dette.
 
Perioden fra varen legges ut på MittSalg frem til sluttidspunkt for auksjonen regnes som budperioden. Kun bud som registreres i budperioden vil bli registrert. Hvis det legges inn et nytt bud innen 3 minutter før budperioden er over, fortsetter auksjonen. Auksjonstiden forlenges da med ytterligere 3 minutter. Auksjonen avsluttes først når det har gått 3 minutter uten at det er lagt inn et nytt bud. Tidspunktet for avslutningen kan derfor endre seg.
 
 
Vinnende bud er bindende for budgiver. Har budgiver ved en feil gitt et bud må budgiver selv avtale med selger for å slette budet. Dette foregår fullt og helt mellom kjøper og selger. mittsalg.no er ikke ansvarlig for betaling av varen, frakt eller annet mellom selger og auksjonsvinnere.  Begge parter forplikter seg til å ta kontakt med hverandre innen 3 dager etter auksjons slutt og avtale overlevering av varen.
 
MittSalg sender ikke ut e-post med bekreftelse til budgiver den siste timen før auksjonen avsluttes.
 
Når auksjonen er avsluttet sender MittSalg en e-post til vinnende budgiveren og selger for å bekrefte et vinnende bud.
 
Det fremkommer på mittsalg.no om bud er over eller under minstepris. Budet er bindende selv om ikke minstepris blir oppnådd, og handelen kan bli gjennomført dersom selger aksepterer dette budet. Selger har rett til, uten begrunnelse, å avslå ethvert bud, også høyeste bud. Dette gjelder også dersom minstepris er oppnådd.
Det er budgivers ansvar og  gjennomgå og forstå tilstanden til auksjonsobjektet og hvilke salgbetingelser som eksisterer før budgiving. Det er selgers forpliktelse å gi nødvendig informasjon om varen og hvilke salgsbetingelser varen selges etter. Eventuelle tvister er et forhold mellom selger og budgiver.
 
For å gi bud må bruker være over 18 år. Ved å gi bud bekrefter budgiver at han er over 18 år.
 
mittsalg.no forbeholder seg retten til å utestenge useriøse brukere, slette auksjoner, slette bud  på auksjonen uten forvarsel. Selger kan ikke gi bud på egne auksjoner og kan heller ikke be en tredjemann om å gi bud.
 

Personvern

mittsalg.no er forpliktet til å overholde norsk personopplysningslov (april 2000) - Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (LOV-2000-04-14-31). mittsalg.no er forpliktet til sikring av all informasjon tilknyttet våre kunder. Vi har sikkerhetstiltak for å forsøke på beskytte mot tap, misbruk og endring av personopplysninger under vår kontroll.
 
Hvordan vi bruker data.
Eventuelle personopplysninger du oppgir, vil kun bli brukt til formålet du oppga dem for, og vil ikke bli delt, solgt, eller formidlet til tredjeparter. Vi benytter Cookies for å forenkle og forbedre brukeropplevelsen. Dine opplysinger som fremkommer som "Offenlig informasjon" på "Min side" vil bli fremvist for brukere som er registrert og innlogget på mittsalg.no. Ved auksjon vil vil vinnende og nest høyeste budgivers informasjon bli sendt til selger.
 
Sletting av konto
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Du som bruker kan når som helst be om å få eller slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid. Du kan slette dine personopplysninger ved å slette din konto på "Min side". Du må avregistrer fra nyhetsbrevet seperat.

Når du registrerer deg hos MittSalg aksepterer du å motta nyhetsbrev. Du kan når som helst avregistrere deg for nyhetsbrev.


Oppdatert:  20 Juli 2018